Vi hjälper företag effektivisera sin digitala arbetsplats

Konsulter inom digitala arbetsplatser och arbetsplatsproduktivitet.

Förändringsledning och medarbetarskap

Förenkla och automatisera Microsoft 365

Portaler och intranät med medarbetarna i fokus

Xpecture Benchmark är ett smidigt sätt för er organisation att ta reda på era medarbetares kunskaper i bland annat microsofts program, digitalt samarbete och effektivitet. Xpecture benchmark tar också tempen på era anställdas säkerhetsbeteenden samt hur de upplever och vad de tycker om sin digitala arbetsplats. 

Genom att er tenant skannas får ni även reda på hur era Microsoftmiljöer preseterar och dess säkerhetsnivå. 

Därefter erbjuds ni strategisk vägledning i vad ni behöver göra för att höja kunskapen, effektiviteten och trivseln bland anställda samt vilka åtgärder ni behöver vidta.

Lär känna oss

Vi är inte som alla andra…

Vi är ett företag, bestående av både män och kvinnor i olika åldrar med olika intressen, men som alla är nördigt intresserade av teknik och har ett stort hjärta för människor. Vi vill förändra synen på hur människor betraktar den digitala arbetsmiljön. Många yrkeskategorier spenderar närmare 80% av sin vardag framför en digital skärm. Trots detta saknas ofta samsyn runt upplevelse, ledarskap och värdeskapande beteenden i en allt mer digital värld. En välmående digital arbetsplats är grundläggande för en välmående arbetsplats.

Vi kan, med handen på hjärtat, säga att vi är något av experter på Microsofts produkter. Vi hittar i Teams alla gömda hörnen och vrår, känner SharePoint som om miljön vore vår egen men med hjärta för människor vet vi också att Microsofts produkter inte alltid kommer till sin rätta hos företag. Vi vet att det finns otroliga möjligheter med Microsofts produkter och av det vill vi dela med oss. Vi utvecklar därför egna processer, strukturer, funktioner och automatiseringsflöden som gör det enklare för företag att nyttja produkterna till fullo. All vår kunskap, har vi samlat i vår produkt Xpecture. 

Vi vill förenkla vardagen för människor i arbetslivet

Människor i arbetslivet står inför tsunamiliknande förändringsvågor. Ny teknik är en kritisk framgångsfaktor för jobba smartare och stärka förmågan att samarbeta. Trots möjligheter med modern teknik så är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt. Stressnivåerna ökar, engagemanget viker och vardagen kantas av icke värdeskapande aktiviteter såsom att söka- och återskapa information och svara på repetitiva frågor. Vi vill skapa ett nytt mindset kring den digitala arbetsmiljön och vi är övertygade om att våra insatser förenklar vardagen för människor i arbetslivet genom att möjliggöra en värdeskapande digital arbetsplats.

0 %

60 % av anställda känner sig mindre kopplade till sitt team efter att ha gått över till distansarbete.

0 %

79 % av VD:ar världen över oroar sig över talang och kompetens att bristen på nödvändiga färdigheter i deras personal är ett hinder för framtida tillväxt

0 %

56 % av anställda upplever att behöva använda flera verktyg dränerar produktiviteten och skapar frustration.

0 %

85 % säger att välbefinnandet har minskat och utbrändheten av blivit ett globalt problem.

Det är vi som är Exsolve

Telefon

+4670 961 81 02 

+4670 288 76 19

Mail

kim@exsolve.se

tom@exsolve.se

Besöksadress

Jonsereds Fabriker

Kanalstråket 1

433 76 Jonsered