Xpecture Backup

En backuptjänst för allt inom 365

Det är lätt att tro att filerna, mailen och all annan data är i säkert förvar när de förvaras i molnet.  Men så är det inte riktigt. Med Xpecture Backup är er data i säkert förvar och i trygga händer. 

Är ni redo att ta ert första steg mot en mer modern och digital arbetsplats med ökad produktivitet?

Nulägesanalysen är kostnadsfri och ni binder inte upp er på någonting. 

Steg 1

Nulägesanalys & Benchmark

Ni inleder processen med ett automatiserat kunskapstest där era anställda får svara på frågor och uppskatta sina kunskaper inom Microsoft Teams, Outlook, filhantering och Office 365. En analys av era Microsoftmiljöer görs också för att identifiera era styrkor och eventuella svagheter.

Steg 3

Utbilda & Coacha

Nästa steg är att fylla era kunskapsluckor som vi identifierade inledningsvis. Vi erbjuder utbildning för både chefer och medarbetare på både grundlig och avancerad nivå inom Microsoft 365: Teams, SharePoint, OneDrive och andra kontorsapplikationer.

Steg 2

Rådgivning & Strategi

Vi har nu identifierat vilken utbildning era anställda behöver för att arbeta smidigare och bekvämare. Vi har också tagit reda på vad ni behöver göra för att optimera och säkra era miljöer i Microsoft. Vi går igenom ert resultat tillsammans och skapar en strategi utformade efter era behov.

Steg4

Optimera och säkra

Om ni har behovet av det, inleder vi därefter ert förändringsarbete där vi fokuserar på struktur och tydlighet i Teams, SharePoint & OneDrive. Tillsammans omformar vi era digitala miljöer för förenklad dokumenthantering och smidig kommunikation med hög säkerhet.

Steg 1

Nulägesanalys & Benchmark

Ni inleder processen med ett automatiserat kunskapstest där era anställda får svara på frågor och uppskatta sina kunskaper inom Microsoft Teams, Outlook, filhantering och Office 365. En analys av era Microsoftmiljöer görs också för att identifiera era styrkor och eventuella svagheter.

Nulägesanalysen är kostnadsfri och ni binder inte upp er på någonting. 

Steg 2

Rådgivning & Strategi

Vi har nu identifierat vilken utbildning era anställda behöver för att arbeta smidigare och bekvämare. Vi har också tagit reda på vad ni behöver göra för att optimera och säkra era miljöer i Microsoft. Vi går igenom ert resultat tillsammans och skapar en strategi utformade efter era behov.

Steg 3

Utbilda & Coacha

Nästa steg är att fylla era kunskapsluckor som vi identifierade inledningsvis. Vi erbjuder utbildning för både chefer och medarbetare på både grundlig och avancerad nivå inom Microsoft 365: Teams, SharePoint, OneDrive och andra kontorsapplikationer.

Steg4

Strukturera & Förenkla

Om ni har behovet av det, inleder vi därefter ert förändringsarbete där vi fokuserar på struktur och tydlighet i Teams, SharePoint & OneDrive. Tillsammans omformar vi era digitala miljöer för förenklad dokumenthantering och smidig kommunikation med hög säkerhet.

Från

Till

Rörig struktur

Ökad hittbarhet 

Lokal fillaggring

Lagring i molnet

Skärmdelning vid presentationer i Teams 

Professionella presentationer i Teams

Intranät som fungerar 

Intranät som imponerar

Utbildning & Upplevelse

Vi utbildar anställda och fördjupar deras kunskaper i Microsoft 365; däribland Teams, OneDrive, SharePoint men även program som Word, PowerPoint och Outlook. Ökad kunskap leder till smidigare och effektivare arbete som i sin tur ger högre produktivitet. Vi fokuserar även på att skapa ett positivt införande av den digitala miljön.

Strategi för Microsoft 365

Vi hjälper er få grepp om Microsoft 365 och alla dess verktyg. Tillsammans skapar vi en strategi kring mail, intranät, teams, chatt osv – vilken kanal ska ni ha till vad och varför? Vi hjälper er också bygga interna processer med hjälp av Microsoft 365 så att ni kan utnyttja er investering till fullo. 

Ordning & Reda i Teams

Vi hjälper er att skapa ordning och reda i Teams med struktur och fördefinierade mallar för olika typer av Teams som era medarbetare kan skapa. Exempel på mallar är kundprojekt, interna projekt, avdelningsytor eller forum. Varje Team får en uppsättning egenskaper (metadata) som i sin tur påverkar innehåll, struktur, behörighet, säkerhet och sökbarhet.

Är ni redo att ta ert första steg?

Är ni redo att starta er resa mot en modernare och mer strukturerad och effektiv digital miljö? Fyll i era uppgifter nedan för att göra kunskapstestet och få en analys av era miljöer. 

Step 1 of 2

Vill du veta mer eller har frågor innan du gör vårt kunskapstest? Önskar du få information om hur vi kan hjälpa dig med andra program som PowerPoint, Outlook och Planner?

Boka ett 15 min möte direkt!

Xpecture är produkten som fokuserar på den digitala transformationsresan. Digital Transformation handlar om att använda digital teknik för att förändra interna processer, kultur och användarupplevelse och introduktion av nya affärsmodeller. Att påbörja sin digitala transformationsresa kan vara svårt för företag – även om behovet av förändring är tydligt kan det vara svårt att veta vart man ska börja och vilket som är första steget att ta. Därför finns Xpecture. Med Xpecture är vägen utstakad och under resans gång finns det alltid någon som håller er i handen och som ser till att ni når era mål. 

Att genomföra en digital transformation är ett steg mot framtiden och som tidigare nämnt handlar det om att använda digital teknik för att förändra interna processer, kultur och användarupplevelse och introduktion av nya affärsmodeller.  Med vår erfarenhet vet vi att en digital transformationsresa ofta fallerar när organisationen inte prioriteter användarupplevelsen.  Xpecture fokuserar därför dubbelt – dels på tekniska lösningar och digitala miljöer med smart IT-styrning, men allra främst på människorna, era anställda. Xpecture tar ett holistiskt grepp om den digitala transformationen och leder er på en säker väg mot en mer modern och flexibel arbetsplats. 

Vill du få våra nyhetsbrev?

Telefon

+4670 961 81 02 

+4670 288 76 19

Mail

kim@exsolve.se

tom@exsolve.se

Adress

Jonsereds Fabriker

William Gibsons Väg, Jonsered

Öppettider

Måndag – Fredag: 8.00-17.00