Xpecture Benchmark Resultat

Era medarbetare har nu besvarat undersökningen och er tenant har skannats, vilket innebär att ni nu har genomfört första stadiet av två i Xpecture Benchmark.

Vi har sammanställt och analyserat ert resultat, vilket ni kan ta del av nedan. Ni har också möjligheten att ladda ner en PDF av ert resultat.

Resultat från enkäten

Svarsfrekvens

Svarsfrekvensen indikerar antalet inkomna svar, i förhållande till antal möjliga. Antal möjliga svar är likställd med det antal som räknats med i urvalet som har haft möjlighet att svara på enkäten. Svarsfrekvensen i en arbetsplatsundersökning fungerar som ett slags resultat i sig. En hög svarsfrekvens speglar att medarbetarna är engagerade och har lust till att bidra till den fortsatta utvecklingen av verksamheten. En låg svarsfrekvens kan däremot anses vara en varningsklocka, som av olika skäl bör leda till reflektion.

En hög svarsfrekvens definieras enligt följande:

90% – Utmärkt
80% – Mycket bra
70% – Bra
60% – Godtagbart
Under 50% – Ej godtagbart

Er svarsfrekvens uppgår till

0 %

vilket är ett utmärkt resultat!

Representativitet

Om samtliga medarbetare svarar på en enkätundersökning vet man med säkerhet att resultaten speglar hur verkligheten upplevs. När enbart en del av medarbetarna har besvarat enkäten, står man i en situation där det kan bli svårt att dra giltiga slutsatser och att följa upp på resultaten.

Ert resultat anses vara icke representativt/representativt.

Av XX antal anställda besvarade XX st enkäten, vilket ger ett bortfall om XX % och således XX st.

Av de inkomna svaren är XX% fullständiga och XX% partiella.

Vår beräkningsmetod följer Svenska Statistikerförbundets standard för bortfallsberäkning.

I beräkningen har vi tagit hänsyn till bortfall (antalet som inte svarat, men som var med i urvalet) och okända (antal som inte gått att få tag i, men var med i urvalet).

Sammanfattning

Steg 1

Introduktion

Vi har nu identifierat vilken utbildning era anställda behöver för att arbeta smidigare och bekvämare. Vi har också tagit reda på vad ni behöver göra för att optimera och säkra era miljöer i Microsoft. Vi går igenom ert resultat tillsammans och skapar en strategi utformade efter era behov.

Steg 3

Office 365

Vi har nu identifierat vilken utbildning era anställda behöver för att arbeta smidigare och bekvämare. Vi har också tagit reda på vad ni behöver göra för att optimera och säkra era miljöer i Microsoft. Vi går igenom ert resultat tillsammans och skapar en strategi utformade efter era behov.

Steg 5

Teams

Vi har nu identifierat vilken utbildning era anställda behöver för att arbeta smidigare och bekvämare. Vi har också tagit reda på vad ni behöver göra för att optimera och säkra era miljöer i Microsoft. Vi går igenom ert resultat tillsammans och skapar en strategi utformade efter era behov.

Steg 7

Outlook

Vi har nu identifierat vilken utbildning era anställda behöver för att arbeta smidigare och bekvämare. Vi har också tagit reda på vad ni behöver göra för att optimera och säkra era miljöer i Microsoft. Vi går igenom ert resultat tillsammans och skapar en strategi utformade efter era behov.

Steg 2

Internkommunikation

Vi har nu identifierat vilken utbildning era anställda behöver för att arbeta smidigare och bekvämare. Vi har också tagit reda på vad ni behöver göra för att optimera och säkra era miljöer i Microsoft. Vi går igenom ert resultat tillsammans och skapar en strategi utformade efter era behov.

Steg 4

Samarbete i office 365

Vi har nu identifierat vilken utbildning era anställda behöver för att arbeta smidigare och bekvämare. Vi har också tagit reda på vad ni behöver göra för att optimera och säkra era miljöer i Microsoft. Vi går igenom ert resultat tillsammans och skapar en strategi utformade efter era behov.

Steg 6

Onedrive

Vi har nu identifierat vilken utbildning era anställda behöver för att arbeta smidigare och bekvämare. Vi har också tagit reda på vad ni behöver göra för att optimera och säkra era miljöer i Microsoft. Vi går igenom ert resultat tillsammans och skapar en strategi utformade efter era behov.

Steg 8

Säkerhet

Vi har nu identifierat vilken utbildning era anställda behöver för att arbeta smidigare och bekvämare. Vi har också tagit reda på vad ni behöver göra för att optimera och säkra era miljöer i Microsoft. Vi går igenom ert resultat tillsammans och skapar en strategi utformade efter era behov.

Mina färdigheter
Webbdesigner 50%
Table Header Table Header Table Header Table Header
Content
Content
Content
Content
Progress Bar
0%
Design
UX
Coding
Speed
Passion

Resultat från pen-test av er Tenant

PDF Title

Telefon

+4670 961 81 02 

+4670 288 76 19

Mail

kim@exsolve.se

tom@exsolve.se

Adress

Jonsereds Fabriker

William Gibsons Väg, Jonsered

Öppettider

Måndag – Fredag: 8.00-17.00