Vad är en digital arbetsplats? 

En digital arbetsplats är en modern plattform där intranät, system och tjänster knyts ihop i syfte att förbättra samarbete och kommunikation samt förenkla arbetsuppgifter.  Ny teknik är en kritisk framgångsfaktor för…

0 kommentarer