You are currently viewing Vad är en digital arbetsplats? 

Vad är en digital arbetsplats? 

En digital arbetsplats är en modern plattform där intranät, system och tjänster knyts ihop i syfte att förbättra samarbete och kommunikation samt förenkla arbetsuppgifter.  Ny teknik är en kritisk framgångsfaktor för jobba smartare och stärka förmågan att samarbeta, men trots möjligheter med modern teknik så är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt. Stressnivåerna ökar, engagemanget viker och vardagen kantas av icke värdeskapande aktiviteter.  
 
Ett ökat behov av att kunna arbeta smidigt oavsett om det är på kontoret eller hemma ställer krav på tillgänglighet och mobilitet vilket en digital arbetsplats tillförser. Hur mår er digitala arbetsplats?  Vi hjälper er utforma och optimera er digitala arbetsplats.

Lämna ett svar