Framtidens arbetsplats

För ganska exakt ett år sedan genomförde Microsoft en stor undersökning som visade att 70% av 30 000 tillfrågade medarbetare världen över vill kunna fortsätta jobba på distans, även efter…

0 kommentarer

Vad är en digital arbetsplats? 

En digital arbetsplats är en modern plattform där intranät, system och tjänster knyts ihop i syfte att förbättra samarbete och kommunikation samt förenkla arbetsuppgifter.  Ny teknik är en kritisk framgångsfaktor för…

0 kommentarer